INDICADORES
Dólar DOF 20/Abr/18   18.2819
INPC Mar/18   132.436
Inflación 2018   1.24%
UDIS 21/Abr/18   6.032968
Recargos Abr/18   1.47%
por Fiscalia ®